Jak se o nás dozvědí?

Během celého procesu nahrávání videí jsme řešili otázku distribuce. V první řadě jsme zamýšleli vytvořit doplňkový textový obsah, kterým bychom cílovou skupinu k videotutoriálům navedli.


Prvním nápadem byl e-learningový kurz, který bychom umístili na kurzy.knihovna.cz. K videím bychom vytvořili textové opory, které by tematiku ve videích jednak uváděly, jednak rozšiřovaly. Nicméně velmi brzy jsme zjistili, že na uvedeném portálu již existuje kurz Základy práce s dotykovými zařízeními. Bylo nám nabídnuto doplnit obsah tohoto kurzu.

Po analýze kurzu jsme si ale uvědomili, že bychom naším obsahem produkovali duplicity nebo nepotřebný obsah. Následně jsme také zjistili, že návštěvnost tohoto kurzu není příliš vysoká a e-learningem bychom oslovili velmi málo lidí.

Začali jsme uvažovat, že bychom obsah, který jsme plánovali sepsat, umístili na portál RVP.cz. Zde bychom oslovili odbornou veřejnost i cílovou skupinu. Na RVP.cz nás zabrzdila komplikovaná registrace a nedostatečná uživatelská podpora.

V tuto chvíli čas rychle ubíhal a my stále neměli distribuční strategii. Videa už byla nahraná na YouTube, proto jsme se uchýlili k jiné možnosti publikování doplňkového obsahu – vyplnění popisků u videí. V popiscích jsme stručně zahrnuli víceméně vše, o čem měly pojednávat články.

Dalším podpůrným materiálem jsou prezentace. Ty jsme zmínili i v zakládací listině, proto jsme je bezpodmínečně museli sestavit. Prezentace kopírují kroky ve videotutoriálu a jsou dostupné na Google Disku (zde např. prezentace k iPadu). Je možné je stáhnout, takže jsou využitelné i v offline stavu. Dalším využitím jsou výukové lekce. Koordinátor nebo šikovný pedagog může prezentace využít k učení ostatních pedagogů.

Poslední místo, kde nás najdete, jsou naše webové stránky. Web zatím slouží jako rozcestník k jednotlivým videím, nad jeho dalším využitím ještě uvažujeme.

Otázkou tedy pořád bylo a je, jak videa dostat k cílové skupině. Interes rozesílá koordinátorům v projektu pravidelný newsletter, do něj jsme připojili krátký odstavec o našem projektu. Diváky jsme také získali nasdílením odkazu na určitých stránkách na Facebooku.

Jsme si vědomi nedostatečné propagace projektu. Projekt jsme úspěšně obhájili, ale bylo by nám líto, kdyby projekt oslovil pouze zlomek cílové skupiny, proto budeme na propagaci ještě v následujících měsících pracovat.

Sbíráme další podněty

V předchozím příspěvku jsme přiblížili proces vzniku nejdůležitějších výstupů našeho projektu (videotutoriály). Nyní se zaměříme na workshopy.


V zakládací listině projektu jsme si stanovili dva výstupy: videa a workshopy. K workshopům jsme uvedli, že budou zaměřené na práci se vzdělávacími aplikacemi a budou zároveň sloužit k získání zpětné vazby a podnětů k další tvorbě.

Prvotním záměrem bylo, že workshopy uspořádáme. Vybírali jsme aplikace, které se na školení budou hodit, a školy, které by měly zájem s námi spolupracovat. První škola, se kterou jsme chtěli spolupracovat, byla taneční konzervatoř v Brně. Na této škole jsme testovali prototypy videotutoriálů, o školení měli zájem, ale bohužel neměli čas (v té době probíhaly maturity a přípravy na závěrečný koncert).

V tuto chvíli nám pomohl Interes. Dostali jsme možnost účastnit se jejich školení (zaměřených na využívání aplikací v konkrétních předmětech). Účast na školení Interesu nám dávala větší smysl než organizace školení podobného typu na školách, které Interes už navštívil nebo plánoval navštívit.

S Interesem jsme tedy vyjeli na 3 školení, z toho na jednom jsme se rozdělili na 2 části. Podněty jsme tedy sbírali ve 4 skupinách pedagogů. Během školení jsme učitele pozorovali, pomáhali jim a nakonec si s nimi povídali o využití tabletů ve výuce, co jim nejde, chybí nebo co by se chtěli naučit. Tímto způsobem jsme získali podněty k tvorbě dalších tutoriálů.

Učitelé se nejvíce chtěli naučit pracovat s Diskem Google, dále je zajímal nějaký jednoduchý poznámkový aparát (Google Keep) a nakonec se chtěli naučit vytvářet uživatelský profil s omezenými přístupovými právy (aby mohli tablet půjčovat žákům).

Videa k aplikacím jsou rozsáhlejší, protože se zaměřujeme na většinu možností těchto aplikací. Video k uživatelským profilům jsme mohli vytvořit pouze k tabletům s operačním systémem Android (ve Windows 8 je to příliš složité i pro nás a u iPadu to zřejmě není vůbec možné).

Posledním aspektem projektu, který jsme zatím nezmínili, je distribuce výstupů a propagace. O tom se rozepíšeme v posledním příspěvku tohoto blogu.

První kroky

Po návratu z Křižanova bylo hlavním úkolem vymyslet, jak ta videa natočíme. A pak samozřejmě začít točit ta videa.


Měli jsme dost jasnou představu, jak budou videa vypadat. Chtěli jsme snímat displej a práci s tabletem tak, aby u toho byl zachycen i reálný lidský prst. Byli jsme přesvědčení, že je nezbytně nutné, aby divák viděl, kam klikáme, jak tablet doopravdy používáme. Samozřejmě jsme také chtěli, aby obraz videa byl kvalitní – ostrý a bez vad. Zvolili jsme si asi nejkomplikovanější způsob snímání plochy tabletu.

Hlavním úkolem pro toto období tudíž bylo zajistit všechnu potřebnou techniku, prostory a schopnosti. A zde jsme narazili do pořádně pevné zdi. Zkrátka… nikde nás nechtěli. Nebo nám chtěli pomoci, ale nabízeli prostředky, které nám moc platné nebyly (např. střižna). Udělali jsme chybu, že jsme se příliš brzo upnuli na představu ideálního výsledku. První jsme si měli zjistit, jestli tohoto výsledku můžeme s našimi prostředky dosáhnout.

Měli jsme dva záložní plány. Buď si postavit vlastní ministudio, nebo dát sbohem ideálu reálného lidského prstu (= snímat plochu tabletu softwarově). Na řadu tudíž přišly týmové porady, dohadování, hledání nových cest.

I když se to nezdá, toto období „nečinnosti“ trvalo docela dlouho. Bylo to způsobeno vleklými domluvami s různými studii (když s vámi někdo nechce spolupracovat, nechce se mu ani odepisovat na e-maily).


Ke konci března jsme vyjeli do Zlína otestovat ateliér, se kterým jsme si domluvili spolupráci. Kvůli jediným světlům, která jsme mohli použít, jsme věděli, že tento ateliér využijeme pouze k natočení videí, ve kterých popisujeme tablety zvnějšku (tlačítka, zdířky apod.) Součástí pronájmu byla i zrcadlovka, na kterou jsme natáčeli.

Ve Zlíně jsme natočili čtyři videaApple iPad, Samsung Galaxy Tab 10, HP Pro Tablet 610 a Lenovo Miix 2. Tyto tablety nejsou vybrané nijak záměrně, onen víkend jsme si mohli půjčit pouze tyto čtyři. A měli jsme štěstí, že ke každému operačnímu systému bylo dostupné alespoň jedno zařízení.

Po návratu do Brna jsme se pustili do stříhání, nahrání audia a vytváření loga a jednotného vizuálního stylu pro všechna videa. Konečně jsme se také rozhodli, že ustoupíme vlastním požadavkům a videa natočíme softwarově. O dalším nahrávání, plánování workshopů a dalších věcech něco povíme v dalších příspěvcích.

Startujeme na ostro

Podzimní semestr se nesl v duchu výzkumů, testování a plánování. Oproti tomu během jarního semestru jsme se pustili do realizace řešení problému naší cílové skupiny.

Jen pro zopakování:
Problém = krátkodobá trvanlivost dopadu jednorázových vzdělávacích aktivit souvisejících s novými technologiemi a zábrany v jejich využívání.

Cíl projektu = vytvořit doplňující vzdělávací nástroj, který bude sloužit jako podpůrný prvek k přijetí technologií a k redukci rozdílů znalostních úrovní cílové skupiny.


Na přelomu ledna a února 2015 jsme s ostatními týmy a mentory vyjeli na projektový víkend do Křižanova. Zde jsme už byli 100 % přesvědčení, že naším řešením jsou krátká a jednoduchá výuková videa.

V Křižanově jsme sepsali zakládací listinu projektu, kde jsme se upsali, že

 • vytvoříme min. 18 videotutoriálů (pro každý operační systém 5 videí + 3 videa vytvořená na základě požadavků cílové skupiny),
 • k těmto videím vytvoříme prezentace „krok za krokem“,
 • na 3 workshopech získáme podněty k další tvorbě.

Dále jsme si v listině určili klíčové termíny, které jsme zdaleka nedodrželi. V dalším příspěvku prozradíme, kde byl zásadní problém.

Prototyp číslo čtyři – Jak blesk z čistého nebe

A v tom nám to došlo. Ještě tu byl jeden nápad, skrytý za všemi těmi prototypy, rozhovory a výzkumy. Nápad, který s námi byl už na začátku, ale z nějakého důvodu byl vždy upozaděn. Nápad, který je schopen (s drobnými kompromisy) pokrýt jak část motivační tak i edukační a vyřešit otázku udržitelnosti. Ano, mluvíme o videotutoriálech.

I když jsme už navrhli 3 možná řešení naši designérské výzvy, vidíme slabou stránku realizace projektu v naší původní, tříproduktové variantě právě v absenci motivační části – v již zmíněné webové aplikaci. Proto jsme se rozhodli oživit jeden z našich brainstormingových nápadů.

Tento prototyp je momentálně ve své počáteční fázi.  Jaké od něj máme očekávání a jestli vůbec proběhne iterace, vám budeme schopni říci v následujích týdnech.

Prototyp číslo tři – Webová aplikace

Smyslem webové aplikace by mělo být naučit učitele manipulovat s tabletem, a zároveň přesvědčit učitele o užitečnosti tabletu a touto cestou jej motivovat k jeho využívání. Učitel, který si projde touto výukovou aplikací, ví, jaké aplikace má na svém tabletu, jak fungují, jak může měnit nastavení, jak se připojit k internetu, a hlavně tablet už nebere jako nové zařízení, ke kterému nemá vztah a bojí se ho (řečeno s nadsázkou).

Samotná aplikace by měla být interaktivní, přitažlivá, srozumitelná, vstřícná vůči učitelům a měla by odbourat případnou averzi spojenou s používáním tabletu.

U tohoto prototypu nás ještě před první iterací po delší debatě odradila jeho náročnost, resp. nedostatek zdrojů pro tvorbu něčeho tak komplexního. Požadavky by byly vysoké, protože aplikace by musela fungovat na různých platformách s různými velikostmi obrazovek a náklady na takový vývoj bychom nebyli schopní pokrýt. I samotné její prototypování by bylo nákladné, takže bychom neměli dostatečný feedback ohledně žádanosti takového produktu.

Prototyp číslo dva – Webový portál

Z úvodního brainstormingu nám vyšel webový protál jako takový most mezi ostatními prototypy. Most, který by je pomohl propojit do jednoho funkčního celku. Náš webový portál by měl mít edukační charakter a tím plynule doplňovat motivační a komunitní služby aplikace a fóra. Na webu chceme především zveřejňovat:

 • aktuality ze světa tabletů
 • doporučení na zajímavé aplikace (pro soukromou i výukovou potřebu)
 • tipy, triky a návody, jak manipulovat s tabletem
 • popis jednotlivých zařízení, které jsou na školách distribuovány, a jejich výhody
 • příklady ze zahraniční praxe
 • osobní příběhy učitelů o jejich osobních zkušenostech

Na základě výše zmiňovaných bodů jsme se pustili do prototypování webových stránek. V galerii je několik návrhů na podobu webové stránky, které jsme individuálně tvořili v rámci týmu.

Iterace: V současné době plánujeme navštívit jednu ze škol zapojenou do projektu Interes, abychom mohli otestovat prototyp přímo v prostředí, pro které je určen.

Prototyp číslo jedna – Diskuzní fórum

Už po brainstormingu jsme věděli, že fórem bychom chtěli pokrýt udržitelnost projektu, a mělo by plnit funkci místa, kde zapojení (ale i projektově nezapojení učitelé) mohou sdílet své postřehy a nápady, kde se mohou pochlubit s tím, jak daleko v práci s tabletem už došli, ale i to, s čím si neví rady a čeho by se ostatní měli vyvarovat.

Navrhli jsme prototyp fóra, kde jsme se zaměřili na to, jaká cílová skupina na fórum vchází a co tam bude hledat. Iterace tohoto prototypu proběhla oslovením učitelů, které známe ze svého okolí. Ptali jsme se jich na jednoduchou otázku: Co by jste jako učitel hledal na fóru?

Získané odpovědi byly velmi podobné tomu, co se nám už podařilo zesumarizovat během brainstormingu. Učitelé chtějí aby takové fórum:

 • poskytovalo nové informace o stavu projektu
 • přinášelo odpovědi na problémy, na které učitelé narazí
 • plnilo funkci pro sdílení zážitků a strastí mezi učiteli – kolegy
 • na fóru by se měli pohybovat tutoři, kteří budou řešit potíže učitelů v jednotlivých příspěvcích

Tyto informace nám poskytly vcelku solidní základnu pro další iteraci, kde budeme moci pracovat už s téměř reálným produktem.

Jak jsme začali tvořit

Fázi CREATE jsme začali tím, že jsme si udělali týmový brainstorming na všechny možné prvky, které jsou spojené s naší následnou realizací projektu. To znamená, že jsme si nezapisovali jenom jednotlivé možné výstupy a řešení. Byli jsme konkrétní a odpovídali si na otázky: Co chceme učitele naučit? Proč je chceme s tablety učit? Jak to využijí při vzdělávání? Jak to využijí v osobním životě? Jakých hodnot se chceme držet? A hlavně jak je to vůbec chceme naučit?

I když se nám zdál Brainstorming zpočátku velice zábavný, skutečně nám pomohl si ujasnit s jakými cíli vstupujeme do tohoto projektu. Prioritním výsledkem brainstormingu byly jednotlivé návrhy realizace projektu, kterých se nám podařilo sepsat asi 15.

Po ukončení brainstormingu (po 4 hodinách a několika šálcích kávy) jsme si začali vzájemně navrhovat a vyvracet jednotlivá řešení. Každý z nás zažil okamžik, kdy se musel smířit s tím, že jeho nápad byl ostatními zavržen, ale každý z nás si také získal pochvalu za jiné navržené řešení.

Konečné vyřazovací kolo přežily tři nápady: Webový portál, diskuzní fórum a webová aplikace. Zatímco webová stránka by naplňovala edukační funkci, diskuzní fórum by plnilo funkci udržitelnosti a mobilní aplikace by v projektu plnila motivační funkci.