Prototyp číslo čtyři – Jak blesk z čistého nebe

A v tom nám to došlo. Ještě tu byl jeden nápad, skrytý za všemi těmi prototypy, rozhovory a výzkumy. Nápad, který s námi byl už na začátku, ale z nějakého důvodu byl vždy upozaděn. Nápad, který je schopen (s drobnými kompromisy) pokrýt jak část motivační tak i edukační a vyřešit otázku udržitelnosti. Ano, mluvíme o videotutoriálech.

I když jsme už navrhli 3 možná řešení naši designérské výzvy, vidíme slabou stránku realizace projektu v naší původní, tříproduktové variantě právě v absenci motivační části – v již zmíněné webové aplikaci. Proto jsme se rozhodli oživit jeden z našich brainstormingových nápadů.

Tento prototyp je momentálně ve své počáteční fázi.  Jaké od něj máme očekávání a jestli vůbec proběhne iterace, vám budeme schopni říci v následujích týdnech.

Prototyp číslo tři – Webová aplikace

Smyslem webové aplikace by mělo být naučit učitele manipulovat s tabletem, a zároveň přesvědčit učitele o užitečnosti tabletu a touto cestou jej motivovat k jeho využívání. Učitel, který si projde touto výukovou aplikací, ví, jaké aplikace má na svém tabletu, jak fungují, jak může měnit nastavení, jak se připojit k internetu, a hlavně tablet už nebere jako nové zařízení, ke kterému nemá vztah a bojí se ho (řečeno s nadsázkou).

Samotná aplikace by měla být interaktivní, přitažlivá, srozumitelná, vstřícná vůči učitelům a měla by odbourat případnou averzi spojenou s používáním tabletu.

U tohoto prototypu nás ještě před první iterací po delší debatě odradila jeho náročnost, resp. nedostatek zdrojů pro tvorbu něčeho tak komplexního. Požadavky by byly vysoké, protože aplikace by musela fungovat na různých platformách s různými velikostmi obrazovek a náklady na takový vývoj bychom nebyli schopní pokrýt. I samotné její prototypování by bylo nákladné, takže bychom neměli dostatečný feedback ohledně žádanosti takového produktu.

Prototyp číslo dva – Webový portál

Z úvodního brainstormingu nám vyšel webový protál jako takový most mezi ostatními prototypy. Most, který by je pomohl propojit do jednoho funkčního celku. Náš webový portál by měl mít edukační charakter a tím plynule doplňovat motivační a komunitní služby aplikace a fóra. Na webu chceme především zveřejňovat:

  • aktuality ze světa tabletů
  • doporučení na zajímavé aplikace (pro soukromou i výukovou potřebu)
  • tipy, triky a návody, jak manipulovat s tabletem
  • popis jednotlivých zařízení, které jsou na školách distribuovány, a jejich výhody
  • příklady ze zahraniční praxe
  • osobní příběhy učitelů o jejich osobních zkušenostech

Na základě výše zmiňovaných bodů jsme se pustili do prototypování webových stránek. V galerii je několik návrhů na podobu webové stránky, které jsme individuálně tvořili v rámci týmu.

Iterace: V současné době plánujeme navštívit jednu ze škol zapojenou do projektu Interes, abychom mohli otestovat prototyp přímo v prostředí, pro které je určen.

Prototyp číslo jedna – Diskuzní fórum

Už po brainstormingu jsme věděli, že fórem bychom chtěli pokrýt udržitelnost projektu, a mělo by plnit funkci místa, kde zapojení (ale i projektově nezapojení učitelé) mohou sdílet své postřehy a nápady, kde se mohou pochlubit s tím, jak daleko v práci s tabletem už došli, ale i to, s čím si neví rady a čeho by se ostatní měli vyvarovat.

Navrhli jsme prototyp fóra, kde jsme se zaměřili na to, jaká cílová skupina na fórum vchází a co tam bude hledat. Iterace tohoto prototypu proběhla oslovením učitelů, které známe ze svého okolí. Ptali jsme se jich na jednoduchou otázku: Co by jste jako učitel hledal na fóru?

Získané odpovědi byly velmi podobné tomu, co se nám už podařilo zesumarizovat během brainstormingu. Učitelé chtějí aby takové fórum:

  • poskytovalo nové informace o stavu projektu
  • přinášelo odpovědi na problémy, na které učitelé narazí
  • plnilo funkci pro sdílení zážitků a strastí mezi učiteli – kolegy
  • na fóru by se měli pohybovat tutoři, kteří budou řešit potíže učitelů v jednotlivých příspěvcích

Tyto informace nám poskytly vcelku solidní základnu pro další iteraci, kde budeme moci pracovat už s téměř reálným produktem.

Jak jsme začali tvořit

Fázi CREATE jsme začali tím, že jsme si udělali týmový brainstorming na všechny možné prvky, které jsou spojené s naší následnou realizací projektu. To znamená, že jsme si nezapisovali jenom jednotlivé možné výstupy a řešení. Byli jsme konkrétní a odpovídali si na otázky: Co chceme učitele naučit? Proč je chceme s tablety učit? Jak to využijí při vzdělávání? Jak to využijí v osobním životě? Jakých hodnot se chceme držet? A hlavně jak je to vůbec chceme naučit?

I když se nám zdál Brainstorming zpočátku velice zábavný, skutečně nám pomohl si ujasnit s jakými cíli vstupujeme do tohoto projektu. Prioritním výsledkem brainstormingu byly jednotlivé návrhy realizace projektu, kterých se nám podařilo sepsat asi 15.

Po ukončení brainstormingu (po 4 hodinách a několika šálcích kávy) jsme si začali vzájemně navrhovat a vyvracet jednotlivá řešení. Každý z nás zažil okamžik, kdy se musel smířit s tím, že jeho nápad byl ostatními zavržen, ale každý z nás si také získal pochvalu za jiné navržené řešení.

Konečné vyřazovací kolo přežily tři nápady: Webový portál, diskuzní fórum a webová aplikace. Zatímco webová stránka by naplňovala edukační funkci, diskuzní fórum by plnilo funkci udržitelnosti a mobilní aplikace by v projektu plnila motivační funkci.