Jak se o nás dozvědí?

Během celého procesu nahrávání videí jsme řešili otázku distribuce. V první řadě jsme zamýšleli vytvořit doplňkový textový obsah, kterým bychom cílovou skupinu k videotutoriálům navedli.


Prvním nápadem byl e-learningový kurz, který bychom umístili na kurzy.knihovna.cz. K videím bychom vytvořili textové opory, které by tematiku ve videích jednak uváděly, jednak rozšiřovaly. Nicméně velmi brzy jsme zjistili, že na uvedeném portálu již existuje kurz Základy práce s dotykovými zařízeními. Bylo nám nabídnuto doplnit obsah tohoto kurzu.

Po analýze kurzu jsme si ale uvědomili, že bychom naším obsahem produkovali duplicity nebo nepotřebný obsah. Následně jsme také zjistili, že návštěvnost tohoto kurzu není příliš vysoká a e-learningem bychom oslovili velmi málo lidí.

Začali jsme uvažovat, že bychom obsah, který jsme plánovali sepsat, umístili na portál RVP.cz. Zde bychom oslovili odbornou veřejnost i cílovou skupinu. Na RVP.cz nás zabrzdila komplikovaná registrace a nedostatečná uživatelská podpora.

V tuto chvíli čas rychle ubíhal a my stále neměli distribuční strategii. Videa už byla nahraná na YouTube, proto jsme se uchýlili k jiné možnosti publikování doplňkového obsahu – vyplnění popisků u videí. V popiscích jsme stručně zahrnuli víceméně vše, o čem měly pojednávat články.

Dalším podpůrným materiálem jsou prezentace. Ty jsme zmínili i v zakládací listině, proto jsme je bezpodmínečně museli sestavit. Prezentace kopírují kroky ve videotutoriálu a jsou dostupné na Google Disku (zde např. prezentace k iPadu). Je možné je stáhnout, takže jsou využitelné i v offline stavu. Dalším využitím jsou výukové lekce. Koordinátor nebo šikovný pedagog může prezentace využít k učení ostatních pedagogů.

Poslední místo, kde nás najdete, jsou naše webové stránky. Web zatím slouží jako rozcestník k jednotlivým videím, nad jeho dalším využitím ještě uvažujeme.

Otázkou tedy pořád bylo a je, jak videa dostat k cílové skupině. Interes rozesílá koordinátorům v projektu pravidelný newsletter, do něj jsme připojili krátký odstavec o našem projektu. Diváky jsme také získali nasdílením odkazu na určitých stránkách na Facebooku.

Jsme si vědomi nedostatečné propagace projektu. Projekt jsme úspěšně obhájili, ale bylo by nám líto, kdyby projekt oslovil pouze zlomek cílové skupiny, proto budeme na propagaci ještě v následujících měsících pracovat.

Sbíráme další podněty

V předchozím příspěvku jsme přiblížili proces vzniku nejdůležitějších výstupů našeho projektu (videotutoriály). Nyní se zaměříme na workshopy.


V zakládací listině projektu jsme si stanovili dva výstupy: videa a workshopy. K workshopům jsme uvedli, že budou zaměřené na práci se vzdělávacími aplikacemi a budou zároveň sloužit k získání zpětné vazby a podnětů k další tvorbě.

Prvotním záměrem bylo, že workshopy uspořádáme. Vybírali jsme aplikace, které se na školení budou hodit, a školy, které by měly zájem s námi spolupracovat. První škola, se kterou jsme chtěli spolupracovat, byla taneční konzervatoř v Brně. Na této škole jsme testovali prototypy videotutoriálů, o školení měli zájem, ale bohužel neměli čas (v té době probíhaly maturity a přípravy na závěrečný koncert).

V tuto chvíli nám pomohl Interes. Dostali jsme možnost účastnit se jejich školení (zaměřených na využívání aplikací v konkrétních předmětech). Účast na školení Interesu nám dávala větší smysl než organizace školení podobného typu na školách, které Interes už navštívil nebo plánoval navštívit.

S Interesem jsme tedy vyjeli na 3 školení, z toho na jednom jsme se rozdělili na 2 části. Podněty jsme tedy sbírali ve 4 skupinách pedagogů. Během školení jsme učitele pozorovali, pomáhali jim a nakonec si s nimi povídali o využití tabletů ve výuce, co jim nejde, chybí nebo co by se chtěli naučit. Tímto způsobem jsme získali podněty k tvorbě dalších tutoriálů.

Učitelé se nejvíce chtěli naučit pracovat s Diskem Google, dále je zajímal nějaký jednoduchý poznámkový aparát (Google Keep) a nakonec se chtěli naučit vytvářet uživatelský profil s omezenými přístupovými právy (aby mohli tablet půjčovat žákům).

Videa k aplikacím jsou rozsáhlejší, protože se zaměřujeme na většinu možností těchto aplikací. Video k uživatelským profilům jsme mohli vytvořit pouze k tabletům s operačním systémem Android (ve Windows 8 je to příliš složité i pro nás a u iPadu to zřejmě není vůbec možné).

Posledním aspektem projektu, který jsme zatím nezmínili, je distribuce výstupů a propagace. O tom se rozepíšeme v posledním příspěvku tohoto blogu.