Jak jsme začali tvořit

Fázi CREATE jsme začali tím, že jsme si udělali týmový brainstorming na všechny možné prvky, které jsou spojené s naší následnou realizací projektu. To znamená, že jsme si nezapisovali jenom jednotlivé možné výstupy a řešení. Byli jsme konkrétní a odpovídali si na otázky: Co chceme učitele naučit? Proč je chceme s tablety učit? Jak to využijí při vzdělávání? Jak to využijí v osobním životě? Jakých hodnot se chceme držet? A hlavně jak je to vůbec chceme naučit?

I když se nám zdál Brainstorming zpočátku velice zábavný, skutečně nám pomohl si ujasnit s jakými cíli vstupujeme do tohoto projektu. Prioritním výsledkem brainstormingu byly jednotlivé návrhy realizace projektu, kterých se nám podařilo sepsat asi 15.

Po ukončení brainstormingu (po 4 hodinách a několika šálcích kávy) jsme si začali vzájemně navrhovat a vyvracet jednotlivá řešení. Každý z nás zažil okamžik, kdy se musel smířit s tím, že jeho nápad byl ostatními zavržen, ale každý z nás si také získal pochvalu za jiné navržené řešení.

Konečné vyřazovací kolo přežily tři nápady: Webový portál, diskuzní fórum a webová aplikace. Zatímco webová stránka by naplňovala edukační funkci, diskuzní fórum by plnilo funkci udržitelnosti a mobilní aplikace by v projektu plnila motivační funkci.