Rozhovory

Na úplném začátku projektování jsme analýzou českého i zahraničního prostředí nashromáždili informace o využívání dotykových zařízení (a dalších technologií) ve výuce. Na tomto místě jsme si už začali vytvářet vlastní pohled na problém. Nezbytné však ještě bylo vyjít “do terénu” a vyzpovídat ty, kterých se problematika týká – učitele, ředitele a třeba i ICT techniky – a vyslechnout si jejich názory, myšlenky a příběhy.

Rozhodli jsme se, že nejlepší formou rozhovorů bude volné povídání o výuce a technologiích, jako oporu jsme si určili 4 základní body, kterým bychom se během rozhovoru měli věnovat:

  • úroveň ICT dovedností a způsoby jejich využívání,
  • touha a chuť učit se s ICT,
  • preferovaná forma školení s ICT a potřeba komplexní podpory,
  • přístup k integraci tabletů do škol.

Kontaktovali jsme zpravidla osoby, se kterými nás pojí nějaká vazba, proto někteří z nás navštívili svou bývalou základní školu nebo spolupracovali s učiteli, které poznali díky svým známým. Náš čtyřčlenný tým vyzpovídal celkem 7 učitelů. Tento vzorek zahrnoval 4 základoškolské učitelky (z toho jedna pracující ve speciální škole), 2 ředitelky ZŠ a 1 vyučujícího a zároveň ICT poradce na gymnáziu.

V závěru se ukázalo, že náš výzkumný vzorek byl velmi pestrý a zahrnoval i extrémní případy obou pólů – osobu, která technologie zcela odmítá, i velkého nadšence. Rozhovory nám pomohly ukotvit naši designerskou výzvu – to, co chceme rámci projektu vyřešit, a zároveň posloužily ke tvorbě person, pro které jsme následně designovali.

Výstupy rozhovorů

Podklady k rozhovorům