Prototyp číslo tři – Webová aplikace

Smyslem webové aplikace by mělo být naučit učitele manipulovat s tabletem, a zároveň přesvědčit učitele o užitečnosti tabletu a touto cestou jej motivovat k jeho využívání. Učitel, který si projde touto výukovou aplikací, ví, jaké aplikace má na svém tabletu, jak fungují, jak může měnit nastavení, jak se připojit k internetu, a hlavně tablet už nebere jako nové zařízení, ke kterému nemá vztah a bojí se ho (řečeno s nadsázkou).

Samotná aplikace by měla být interaktivní, přitažlivá, srozumitelná, vstřícná vůči učitelům a měla by odbourat případnou averzi spojenou s používáním tabletu.

U tohoto prototypu nás ještě před první iterací po delší debatě odradila jeho náročnost, resp. nedostatek zdrojů pro tvorbu něčeho tak komplexního. Požadavky by byly vysoké, protože aplikace by musela fungovat na různých platformách s různými velikostmi obrazovek a náklady na takový vývoj bychom nebyli schopní pokrýt. I samotné její prototypování by bylo nákladné, takže bychom neměli dostatečný feedback ohledně žádanosti takového produktu.