Proč učíme s tabletem?

Jsme skupinka nadšených studentů Katedry informačních studií a knihovnictví (KISK) na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

“Chceme vytvořit produkt, který podpoří pedagogy základních a středních škol v používání dotykových zařízení a v integraci jejich možností do výuky konkrétních předmětů.”

V reakci na výzvu Ministerstva školství č. 51, která se zabývá integrací nových dotykových technologií do výuky spolupracujeme s místním projektem INTERES. Jako skupina spolužáků vytváříme v designovém procesu HCD (Human centered design – „Design zaměřený na člověka“) produkt, který by s tímto procesem INTERESu ale i dalším podobným projektům pomohl.

Snažíme se navrhnout široce použitelnou platformu pro usnadnění zavádění dotykových zařízení do výuky a motivaci učitelů k jejich používání. O tom a ještě mnohem více budeme průběžně psát na tomto blogu.