Sbíráme další podněty

V předchozím příspěvku jsme přiblížili proces vzniku nejdůležitějších výstupů našeho projektu (videotutoriály). Nyní se zaměříme na workshopy.


V zakládací listině projektu jsme si stanovili dva výstupy: videa a workshopy. K workshopům jsme uvedli, že budou zaměřené na práci se vzdělávacími aplikacemi a budou zároveň sloužit k získání zpětné vazby a podnětů k další tvorbě.

Prvotním záměrem bylo, že workshopy uspořádáme. Vybírali jsme aplikace, které se na školení budou hodit, a školy, které by měly zájem s námi spolupracovat. První škola, se kterou jsme chtěli spolupracovat, byla taneční konzervatoř v Brně. Na této škole jsme testovali prototypy videotutoriálů, o školení měli zájem, ale bohužel neměli čas (v té době probíhaly maturity a přípravy na závěrečný koncert).

V tuto chvíli nám pomohl Interes. Dostali jsme možnost účastnit se jejich školení (zaměřených na využívání aplikací v konkrétních předmětech). Účast na školení Interesu nám dávala větší smysl než organizace školení podobného typu na školách, které Interes už navštívil nebo plánoval navštívit.

S Interesem jsme tedy vyjeli na 3 školení, z toho na jednom jsme se rozdělili na 2 části. Podněty jsme tedy sbírali ve 4 skupinách pedagogů. Během školení jsme učitele pozorovali, pomáhali jim a nakonec si s nimi povídali o využití tabletů ve výuce, co jim nejde, chybí nebo co by se chtěli naučit. Tímto způsobem jsme získali podněty k tvorbě dalších tutoriálů.

Učitelé se nejvíce chtěli naučit pracovat s Diskem Google, dále je zajímal nějaký jednoduchý poznámkový aparát (Google Keep) a nakonec se chtěli naučit vytvářet uživatelský profil s omezenými přístupovými právy (aby mohli tablet půjčovat žákům).

Videa k aplikacím jsou rozsáhlejší, protože se zaměřujeme na většinu možností těchto aplikací. Video k uživatelským profilům jsme mohli vytvořit pouze k tabletům s operačním systémem Android (ve Windows 8 je to příliš složité i pro nás a u iPadu to zřejmě není vůbec možné).

Posledním aspektem projektu, který jsme zatím nezmínili, je distribuce výstupů a propagace. O tom se rozepíšeme v posledním příspěvku tohoto blogu.